Aalborg Koncertkor er et stort amatørkor for mænd og kvinder i alle aldre, der gerne vil engageres til koncerter og musikalske indslag, kulturelle arrangementer og møder. Vi lever op til vores navn ved ofte at give koncerter!

Koret blev stiftet som “Aalborg Operettekor” i 1955, og har virket uafbrudt siden med forskellige dirigenter og pianister. Koret har haft mange udbytterige opgaver i både ind- og udland. Vi har ved flere lejligheder repræsenteret Danmark som “officielle” ambassadører! Udlandsturneerne har betydet, at vi i mange af de lande, vi har besøgt, har fået venskabskor.

Nye medlemmer:

Et stort velkommen til Steen Gregersen, Lene Høgh og Mia Jakobsen som nu er at finde blandt hhv. 2. tenorerne og 1. alterne i koret :-)!